SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

XXVI Federalny Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich

10 listopada 2017 roku odbył się XXVI Federalny Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich. Podczas spotkania został poruszony temat roli polsko-niemieckiego dialogu na wszystkich płaszczyznach współpracy: społecznej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej.

VI Forum Regionów Polski i Chorwacj

12 października 2017 roku odbyło się VI Forum Regionów Polski i Chorwacji. Marszałek Elżbieta Polak jest moderatorem dyskusji w temacie "Turystyka biznesowa jako czynnik rozwoju regionów". Ponadto przedstawiciele regionów rozmawiają m.in. o wyzwaniach stojących przed...

Lubuskie z wizytą w Mołdawii.

12 października odbyło się potkanie lubuskiej delegacji w Kiszyniowie na temat wspólnej współpracy. http://lubuskie.pl/news/21970/806/d,news-bootstrap/

XV edycja „Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast”

11 października odbyła się XV edycja "Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast". Tegoroczne rozmowy skupiły się wokół hasła przewodniego wydarzenia, które brzmiało "Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości"....

Podsumowanie misji w Kazachstanie

5 października podczas konferencji prasowej przedsiębiorcy podsumowali efekty wyjazdu do Kazachstanu. http://lubuskie.pl/news/21931/806/d,news-bootstrap/  

Dzieci ze Lwowa w Lubuskiem

W dniu 3 października dwudziestoosobowa grupa dzieci uczestniczyła w warsztatach w Zielonej Górze. http://lubuskie.pl/news/21901/806/d,news-bootstrap/