11 października odbyła się XV edycja „Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast”.

Tegoroczne rozmowy skupiły się wokół hasła przewodniego wydarzenia, które brzmiało „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”.

http://lubuskie.pl/news/21949/806/d,news-bootstrap/