03-22.03.2019 – jedna z największych imprez muzycznych Europy Środkowej. – Tegoroczny festiwal odbywał się pod symbolicznym hasłem –„Tradycja i Przełom”.