10 listopada 2017 roku odbył się XXVI Federalny Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich. Podczas spotkania został poruszony temat roli polsko-niemieckiego dialogu na wszystkich płaszczyznach współpracy: społecznej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej.