SIEĆ RODM

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM)

W całym kraju funkcjonują Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Ośrodki zostały wybrane przez MSZ w wyniku ogłoszonego konkursu otwartego i są odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Ośrodki organizują też szereg przedsięwzięć w regionach, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Koordynacją pracy sieci w ramach MSZ będzie zajmował się Wydział ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego Polskiej polityki Zagranicznej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (kontakt: siec@msz.gov.pl).

BIAŁYSTOK
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
www.rodm-bialystok.pl
Facebook

GDAŃSK
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
ul. Pniewskiego 1, 80-246 Gdańsk
e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl
www.rodm-gdansk.pl
Facebook

KATOWICE
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach
ul. Warszawska 37, 40-010 Katowice
e-mail: rodm@rodm-katowice.pl
www.rodm-katowice.pl
Facebook

KRAKÓW
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
e-mail: rodm@rodm-krakow.pl
www.rodm-krakow.pl
Facebook

LUBLIN
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
ul. Rynek 18 (II p.) 20-111 Lublin
e-mail: rodm@rodm-lublin.pl
www.rodm-lublin.pl
Facebook

ŁÓDŹ
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
ul. L. Lindleya 5 A Pok. 7; 90-131 Łodź
e-mail: rodm@rodm-lodz.pl
www.rodm-lodz.pl
Facebook

OPOLE
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-078 Opole
e-mail: rodm@rodm-opole.pl
www.rodm-opole.pl
Facebook

POZNAŃ
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
ul. ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
e-mail: rodm@rodm-poznan.pl
www.rodm-poznan.pl
Facebook

SZCZECIN
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
www.rodm-szczecin.pl
Facebook

TORUŃ
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
al. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
e-mail: rodm@rodm-torun.pl
www.rodm-torun.pl
Facebook

WARSZAWA
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
e-mail: rodm@rodm-warszawa.pl
www.rodm-warszawa.pl
Facebook

WROCŁAW
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
ul. Nankiera 17, 50-140 Wrocław
e-mail: rodm@rodm-wroclaw.pl
www.rodm-wroclaw.pl
Facebook