Dnia 12 marca 2019 roku w Drzonkowie odbył się Lubuski Piknik Europejski. Jednym z jego punktów było posadzenie Dębu z okazji 15-lecia obecności Polski we wspólnocie. Uczestnicy Pikniku Europejskiego odśpiewali także Odę do Radości.