06 marca 2019 roku odbyła się Konferencja nt. „15 lat współpracy na pograniczu”. Mija 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To także 15 lat współpracy transgranicznej.