SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Informacja

Z uwagi na ważny temat podejmowany przez sieć RODM, którym jest promocja polskiego zaangażowania i obecności w NATO w zw. z 70-leciem Paktu Północnoatlantyckiego połączonym z 20. rocznicą członkostwa Polski w NATO, w trakcie...

Więcej Informacji

„Wolontariat polska pomoc 2019”

W związku z ogłoszeniem przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ konkursu „Wolontariat polska pomoc 2019” na dofinansowanie projektów wolontariatu rozwojowego w wybranych krajach afrykańskich,  zachęcamy  do wyjazdu jako...

Więcej Informacji
Loading

O nas >>

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”. Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

SIEĆ RODM>>