12 października 2017 roku odbyło się VI Forum Regionów Polski i Chorwacji. Marszałek Elżbieta Polak jest moderatorem dyskusji w temacie „Turystyka biznesowa jako czynnik rozwoju regionów”. Ponadto przedstawiciele regionów rozmawiają m.in. o wyzwaniach stojących przed samorządem oraz korzyściach płynących z transgraniczności.