Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski ogłasza KONKURS poetycki o tematyce patriotycznej pn. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

– samodzielne napisanie wiersza o tematyce patriotycznej,

– forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

– wiersz nie powinien  do  tej  pory  nigdzie być opublikowany  i  nie nagradzany.

– przesłanie wiersza wraz z oświadczeniem na adres: rodm@rodm-gorzowwielkopolski.pl do dnia 08.03.2021 r.

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone !!!

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdziecie na naszej stronie internetowej: www.rodm-gorzowwielkopolski.pl