W dniu 15 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej 22 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zatytułowane „Wizja zjednoczonej Europy widziana oczami Roberta Schumana – ojca wspólnej Europy”, które poprowadził
prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński z Akademii im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom postać Roberta Schumana oraz jego działalność polityczną. Wykładowca wspomniał
o postulacie Roberta Schumana mającego doprowadzić do trwałego pokoju na terenie Europy po II Wojnie Światowej. Schuman
w 1950r. wygłosił deklarację o utworzeniu wspólnej władzy. Doprowadził on do porozumienia między Francją a Niemcami
w sprawie wspólnego zarządzania przemysłami stalowymi i węglowymi na terenie Zagłębia Ruhry. Co zapoczątkowało utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w konsekwencji powstania Wspólnoty Europejskiej, która od 2009 roku funkcjonuje jako Unia Europejska. Deklaracja Roberta Schuman została ogłoszona 9 maja 1950 roku i dzień ten jest obchodzony jako Dzień Europy.

W dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość podzielić się spostrzeżeniami w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej. Dyskusja oscylowała wokół tematu związanego z dobrymi i złymi skutkami dyrektyw unijnych.