W dniu 22 kwietnia 2022 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Młodzi dla Bezpieczeństwa.

W konferencji uczestniczyło 48 prelegentów z ośmiu ośrodków, tj. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim oraz WAiBN Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej. Celem konferencji była analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym. W konferencji wzięli udział doktoranci, studenci i uczniowie zainteresowani rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Interdyscyplinarny charakter konferencji tworzy przestrzeń, w której możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń.

W ramach konferencji wykład inauguracyjny wygłosiła Lea Ganor (CENTRUM “MASHMAUT”, Izrael). Odbyła się również debata oksfordzka, w której udział wzięli studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Prawa, Administracji i Myśli Politycznej WAiBN oraz studenci z Klubu Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej. Temat debaty: Czy można było uniknąć wojny między Rosją a Ukrainą.