Informujemy o możliwości odbycia płatnych staży w instytucjach UE:

Termin

Komisja Europejska

Bruksela (Belgia), Grange (Irlandia), Luksemburg (Luksemburg)

Komisja Europejska

31/08/2018 – 12:00

Staże

Absolwenci wydziałów prawa lub politologii (specjalizacja prawo).

Luksemburg (Luksemburg)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

15/09/2018 – 00:00

Staże

Bruksela (Belgia)

Komitet Regionów

30/09/2018 – 00:00

Staże

Bruksela (Belgia)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

30/09/2018 – 00:00

Stażysta

Lublana (Słowenia)

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

konkurs otwarty

 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers_pl?keyword=&contract=40&grade=All&institution=All&location=All