Zapraszamy na seminarium naukowe połączone z debatą już 16 kwietnia 2021r.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych UE w Katowicach, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania SGH w Warszawie oraz Team Europeserdecznie zapraszają na seminarium naukowe połączone z debatą pt.: „Od zakazu dyskryminacji płacowej do jawności wynagrodzeń: o (nie)równości płci w perspektywie interdyscyplinarnej”.

Wprowadzenia w problematykę dokonają:

– dr Anna Masłoń-Oracz (nt. Kobiety na rynku pracy),

– dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP (nt. Propozycja dyrektywy w sprawie jawność wynagrodzeń: remedium UE na nierówność płci?),

– dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEK (np. Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Termin: 16 kwietnia 2021 r. (piątek) Rozpoczęcie: godz. 17.00.

Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchacza i uczestnika czatu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie.Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

#RODMonline

#RODMgruparobocza