27 maja odbyło się spotkanie, którego gościną była Pani Urszula Gacek – międzynarodowy obserwator wyborów, między innymi w USA (202), Francji (2022), Albani, Armenii, Serbii, Kazachstanie i Turkmenistanie. Były Senator RP, były poseł do Parlamentu Europejskiego, stały przedstawiciel RP przy Radzie Europy, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku.