Dnia 04 kwietnia 2019 r. w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Konferencję nt. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN. TRANSREGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA.
Konferencję rozpoczął wykład wprowadzający dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły pt. Obrona totalna jako odpowiedź na konflikty nowej generacji. 
ORGANIZATORZY:
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
PATRONAT HONOROWY:
JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Wojewoda Lubusk