W związku z ogłoszeniem przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2019”, przedstawiamy  informacje o konkursie oraz dołączamy broszurę informacyjną w pdf nt. idei i celów Forum Polsko-Czeskiego.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2019

Forum Polsko-Czeskie