Dnia 14 marca 2019 r. o godz. 9.30 odbyło się współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Miejski Ośrodek Sztuki – seminarium nt. “Prawa wyborcze kobiet w Polsce w 100- leciu niepodległości (i inne prawa pracownicze, polityczne i socjalne po 1919)”. Spotkanie, odbyło się w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie wyświetlony został film pt. „Boski porządek” Die göttliche Ordnung, który ukazał dramatyzm w dochodzeniu do praw kobiet w Szwajcarii.