W dniu 15 czerwca br. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski
wspólnie z Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z
Paradyża zorganizował dla studentów lekcję muzealną w Muzeum Lubuskim im. Jana
Dekerta (Spichlerzu). Lekcję muzealną poprowadził pan Jan Zalewski.
Studenci zapoznali się z historią własnego regionu (pogranicza polsko-niemieckiego) oraz
historią miasta Gorzowa Wielkopolskiego, począwszy od lokacji w 1227 roku jako
przeciwwagi dla polskiego Santoka.