W dniu 1 czerwca bieżącego roku studenci I roku studiów stacjonarnych kierunku Administracja Akademii im. Jakuba z Paradyża wysłuchali wykładu pod tytułem ,,Polskie” obozy koncentracyjne prawda czy fałsz ?”. Wykład został wygłoszony przez p. Jarosława Palickiego z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wprowadzenia w tematykę wykładu dokonał konsultant RODM Gorzów Wielkopolski dr hab. Piotr Krzyżanowski.

Wykład został zorganizowany w ramach współpracy RODM Gorzów Wielkopolski z Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.