W 14 listopada br. konsultant RODM Gorzów Wielkopolski dr Piotr Krzyżanowski odbył cykl spotkań z uczniami klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 13 im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas wygłoszonych prelekcji uczniowie zapoznali się między innymi z historią mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz na Ziemi Lubuskiej, a także z mechanizmami rozwiązywania przyczyn napięć i konfliktów etnicznych na drodze dyplomacji.

Warto nadmienić, że RODM Gorzów Wielkopolski od pięciu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 13 im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim. W bieżącym roku szkoła obchodziła Jubileusz 40-lecia swojego istnienia.