Tegoroczne Seminarium miało charakter jubileuszowy, odbyło się bowiem w ramach uroczystych obchodów 25. rocznicy związania się przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka i jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konferencja była okazją do dokonania podsumowania wpływu Konwencji i orzecznictwa Trybunału na polski system prawny, a także na działalność MSZ i innych podmiotów na rzecz stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.