Środowisko bezpieczeństwa, w tym jego wymiar geopolityczny, jest w sposób bezpośredni, jak i pośredni, determinowane przez pandemię COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
 
 
W sytuacji, gdy świat walczy z pandemią i jej skutkami, pojawiają się tendencje wykorzystywania zaistniałej sytuacji przez niektórych aktorów w środowisku międzynarodowym do prowadzenia rozgrywki ukierunkowanej na uzyskanie partykularnych celów geopolitycznych. Aby móc skutecznie przeciwdziałać tym zdarzeniom, konieczne jest zrozumienie ich istoty, kontekstu, przyczyn i potencjalnych następstw. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom – w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzonych pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35 – Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, wspólnie ze Współorganizatorami i Komitetem Naukowym, zapraszają do udziału w webinarium nt. Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID-19, które odbędzie się 28 kwietnia br. w godz. 10.00–13.30.
Tematyka webinarium będzie się koncentrować na zaistniałych oraz możliwych skutkach pandemii w aspekcie geopolitycznym, na poziomie globalnym i regionalnym. Dyskusja będzie osadzona zarówno w kontekście geopolityki klasycznej, jak i geopolityki krytycznej, skoncentrowanej na obszarze społecznym. Zaproszeni goście będą odnosić się do skutków pandemii COVID-19 oraz możliwości ich wykorzystania w przyszłych rozgrywkach mocarstw, wschodzących potęg oraz rosnących w siłę aktorów niepaństwowych. Webinarium będzie prowadzone w układzie dwupanelowym. W pierwszym panelu przedstawione zostaną wystąpienia zaproszonych prelegentów. W panelu drugim zidentyfikowane tezy poddane zostaną pod dyskusję.
Webinarium będzie transmitowane poprzez YouTube. Rejestracja uczestników ze statusem „gość” odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego MS FORMS 
https://cdissz.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2020-a/2020-04-22g-webinarium-nt-globalna-i-regionalna-rozgrywka-pandemia-covid-19/
dostępnego do 27 kwietnia 2020 r. Po zarejestrowaniu uczestnicy otrzymają od organizatora link do transmisji.