Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Współorganizatorami i Partnerami byli organizatorami już VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbyła się 01 grudnia 2023 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Przedmiotem konferencji była natura dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami, a jej celem – stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji oraz wypracowanie stosownych rekomendacji w tym zakresie.

Wykład otwierający konferencję wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich, dr hab. prof. UW Marcin Wiącek.