SIEĆ RODM

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM)

 

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM) to projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe i szkoły wyższe w 16 miastach wojewódzkich w ramach sieci koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem sieci RODM jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem lokalnych społeczności. Ośrodki współpracują z miejscowymi środowiskami opiniotwórczymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami średnimi i wyższymi oraz samorządami.

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej we współpracy z Akademią Dyplomatyczną organizuje również działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne dotyczące polskiej polityki zagranicznej oraz Służby Zagranicznej, będąc ważnym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesie budowy profesjonalnej, otwartej na świat i odpowiadającej na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia międzynarodowego dyplomacji.

 RODM

Sieć RODM

 

miejsce RODM nazwa instytucji prowadzącej RODM adres mailowy strona internetowa profile społecznościowe
RODM Białystok Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” rodm@rodm-bialystok.pl www.rodm-bialystok.pl https://www.facebook.com/RODMBialystokBramanaWschod16/
https://twitter.com/rodmbialystok
RODM Gdańsk Instytut Debaty Publicznej rodm@rodm-gdansk.pl www.rodm-gdansk.pl https://www.facebook.com/RODMGdansk
https://twitter.com/rodm_gdansk
RODM Gorzów Wielkopolski Akademia im. Jakuba z Paradyża  rodm@rodm-gorzowwielkopolski.pl www.rodm-gorzowwielkopolski.pl/ https://www.facebook.com/RODMGorzowWielkopolski/
https://twitter.com/rgorzow
RODM Katowice New Europe Foundation rodm@rodm-katowice.pl www.rodm-katowice.pl https://www.facebook.com/RODMKatowice2018/https://twitter.com/rodmkatowice
RODM Kielce Fundacja imienia Stefana Artwińskiego rodm@rodm-kielce.pl www.rodm-kielce.pl https://www.facebook.com/KielceRODM/
https://twitter.com/kielce_rodm
RODM Kraków Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej rodm@rodm-krakow.pl www.rodm-krakow.pl https://www.facebook.com/RODMcracow/
https://twitter.com/rodmkrakow
RODM Lublin Instytut im. Generała Władysława Andersa rodm@rodm-lublin.pl www.rodm-lublin.pl https://www.facebook.com/lublin.rodm/
https://twitter.com/rodm_lublin
RODM Olsztyn  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rodm@rodm-olsztyn.pl www.rodm-olsztyn.pl www.facebook.com/RODMolsztyn
https://twitter.com/rodmolsztyn
RODM Opole Fundacja Collegium Nobilium Opoliense rodm@rodm-opole.pl www.rodm-opole.pl www.facebook.com/RODMOpole
www.twitter.com/RODM_Opole
RODM Poznań Fundacja Instytut Poznański rodm@rodm-poznan.pl www.rodm-poznan.pl https://www.facebook.com/odmpoznan/
https://twitter.com/RODM_Poznan
RODM Rzeszów Fundacja Jagiellońska rodm@rodm-rzeszow.pl www.rodm-rzeszow.pl www.fb.com/rzeszowrodm/
https://twitter.com/Rrzeszow
RODM Szczecin Stowarzyszenie Eko-Spol rodm@rodm-szczecin.pl www.rodm-szczecin.pl https://www.facebook.com/RODM.Szczecin
https://twitter.com/rodmwszczecinie
RODM Toruń Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych rodm@rodm-torun.pl www.rodm-torun.pl https://www.facebook.com/RODMTorun2016/
https://twitter.com/RODM_Torun2016
RODM Warszawa Fundacja Trójmorze rodm@rodm-warszawa.pl www.rodm-warszawa.pl https://www.facebook.com/RODM.Warszawa/
https://twitter.com/rodmwarszawa