Moderatorem spotkania była dr Magdalena El Ghamari.

Interesujące spotkanie pokazało różnice w postrzeganiu różnych aspektów kulturowych w Europie i na Wschodzie.

Zapraszamy na kolejne nasze spotkania!!!