Wszystkie prace były bardzo ciekawe, dziękujemy naszym małym uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Komisja konkursowa zadecydowała, iż każdy otrzyma od nas nagrodę, którą przekażemy za pośrednictwem szkoły.

Serdecznie gratulujemy !!!