Obecnie Romowie stanowią najliczniejszą w Europie mniejszość narodową (około 10 milionów ludzi). Żyją w ponad 50 krajach świata, na wszystkich kontynentach, głównie w Europie. Od 1971 roku istnieje międzynarodowa organizacja – ROMANI UNION. Romowie mają swojego przedstawiciela w ONZ, swój hymn i zatwierdzoną przez ONZ flagę. Przedstawia ona czerwone koło od wozu (symbol wędrówki, nawiązujący do symboliki flagi Indii) na tle poziomych pasów: niebieskiego (niebo) i zielonego (ziemia). Romski hymn powstał z muzycznego opracowania starej taborowej pieśni nuconej w obozowiskach romskich na Bałkanach . Śpiewają oni w tej pieśni: Dzielem, dzielem, lungone dromenca . Meladiom bachtała romenca… (Wędrowaliśmy długimi drogami, spotkaliśmy szczęśliwych Cyganów/Romów). Wielkie znaczenie miało przyjęcie Romów w 1979 roku do ONZ jako członka konsultatywnego Rady Gospodarczej i Społecznej. Nieco wcześniej Podkomitet ONZ do Spraw Praw Człowieka przyznał Romom status mniejszości narodowej. 8 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Romów. Po raz pierwszy obchody Międzynarodowego Dnia Romów w Polsce zostały zorganizowane w 1989 roku w Gorzowie Wielkopolskim przez Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy. Warto nadmienić, że nie bez przypadku obchody Międzynarodowego Dnia Romów odbywają się od wielu lat w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski jest swoistym centrum kultury romskiej na Ziemi Lubuskiej oraz w kraju. Tutaj żyła i pisała swoje wiersze Bronisława Wajs-Papusza oraz został założony i kierowany przez Edwarda Dębickiego Cygański Teatr Muzyczny ,,Terno”. Także w Gorzowie Wielkopolskim nieprzerwanie od 1989 roku odbywają się Międzynarodowe Spotkania Cygańskie Romane Dyvesa (największa prezentacja kultury romskiej w Europie). W bieżącym roku z okazji przypadającego 8 kwietnia Międzynarodowego Dnia Romów listy gratulacyjne na ręce prezesa Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy Edwarda Dębickiego skierowali: Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pan Jacek Wójcicki.