W dniu 17 października w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy A. Puszkina 31  w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z cyklu: Ziemia lubuska jako tygiel kulturowy, które poprowadził dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom klasy 1B problematykę mniejszości narodowej i etnicznej regionu województwa lubuskiego, wspominając takie mniejszości naszego regionu jak: Tatarów, Cyganów, Ukraińców czy Łemków.
Słuchacze mieli możliwość zapoznać się z kulturą, życiem i historią Cyganów. Wykładowca poruszył temat związany z akcją osiedleńczą Cyganów oraz z działaniami jakie podjęło państwo polskie wobec wędrujących taborami Cyganów.
Dr Piotr Krzyżanowski wspomniał o wybitnych postaciach , którzy bardzo dużo wnieśli i na stałe zapisali się w pamięci i historii Gorzowa. Wspomniał również o wielkim wydarzeniu jakim jest „Romane Dyvesa” , które co roku odbywa się w Gorzowie Wielkopolskim i sprawia, że miasto tętni kulturą Cyganów . Przypomniał zebranym postać poetki Bronisławy Wajs-Papuszy, której imię jest rozpoznawalne w innych zakątkach kraju,
a która jest nierozerwalnie związana z Gorzowem Wielkopolskim. Mówił również o Edwardzie Dębickim, prezesie Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej
im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim.
Niewątpliwie Gorzów Wielkopolski jest silnym ośrodkiem cyganologicznym w Polsce, a kultura i tradycja Cyganów budzi duże zainteresowanie również wśród młodego pokolenia.

Opracowała: Agnieszka Krzemińska