W dniu 18 października w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy A. Puszkina 31 odbyło się spotkanie zatytułowane „My w Europie – obraz Polski na tle polityki Unii Europejskiej”. Podczas spotkania można było dowiedzieć się jaki wpływ mają działania Unii Europejskiej dla Polski, jak również dla naszego regionu. Wspomniano inwestycje mające na celu rozbudowę naszego miasta, w tym sieci komunikacji miejskiej. Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników na temat , jakie dobre a jakie słabe strony niosą ze sobą przepisy unijne oraz ich wpływ na codzienne życie.