Zakończył się projekt pt.: „Dobra administracja na rzecz integracji Romów – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji”, w ramach którego szkoliliśmy pracowników administracji. Cieszymy się, że byli z nami i mogli wymienić się doświadczeniami.