14 listopada 2017 r. w DKF Megaron przy Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się projekcja filmu pt.: „Wielki mur”, reż. Tadhg O’Sullivan.

Projekcja filmu została zainicjowana przez Iwonę  Bartnicką z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim oraz  DKF Megaron.

Film zawierał niejako komentarz tekstu Franza Kafki (Budowy chińskiego muru), który został synchronizowany w obraz i towarzyszącą muzykę filmu. Widzimy tu przytłaczającą architekturę dużych metropolii, a z drugiej strony ludzi, których mur miał zatrzymać. Film nawiązuje do Europejskiego muru, który miał chronić przed ludźmi z Południa i wskazuje  na fakt , iż zarówno ten mur jak ten chiński posiada wiele niedociągnięć.

Tematyka filmu wprowadzała uczestników spotkania do debaty na temat współczesnych problemów polityki zagranicznej, którą przeprowadziła prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas dyskusji starano się odpowiedzieć na pytania: Kto decyduje o budowie muru? Kiedy  zaczęła się jego budowa? oraz od czego się odgradzamy, czy też czego się boimy?