W ramach Dyplomacji historycznej spotkaliśmy się z Panem prof. Grzegorzem Kucharczykiem i przeprowadziliśmy rozmowę na temat nowej książki Pana Profesora pt.: Polska. Dzieje państwa i narodu wydanej przez Wydawnictwo BELLONA.

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji i zachęcamy do lektury.

Dziękujemy Wydawnictwu Bellona za udostępnienie książki.