28 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej 22 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zatytułowane „My w Europie – obraz Polski na tle polityki Unii Europejskiej”, które poprowadził dr Krzysztof Wasilewski z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
Prowadzący spotkanie poruszył takie zagadnienia jak stereotyp, dyplomacja publiczna oraz wizerunek medialny. Słuchacze mieli możliwość podyskutować na temat , w jaki sposób Polska buduje swój wizerunek na tle państw unijnych oraz przedstawić dobre i słabe strony naszego państwa. Wspomniano tu między innymi o promowaniu polskiej kultury, sztuki i historii dzięki działaniom Uniwersytetu Adama Mickiewicza czy na przykład udział polskiej drużyny piłkarskiej na arenie międzynarodowej, która również ma wpływ na budowanie wizerunku naszego kraju. W podsumowaniu uczestnicy przyznali , że w rezultacie każdy z nas ma wpływ na wizerunek Polski, a dopiero wzajemna relacja i dialog międzynarodowy powoduje, iż możemy zniszczyć złe a budować dobre stereotypy Polski i Polaka.