Contemporary challenges of social work in Poland and Germany: War migrantów as a challenge pod redakcją Beaty A. Orłowskiej i Ulricha Paetzolda

Znajdziecie tu artykuły prezentujące stan badań nad rola pracy socjalnej w Polsce i w RFN w obliczu migrantów wojennych z Ukrainy

oraz

Stany Zjednoczone Ameryki – wybrane zagadnienia prawne, społeczno-polityczne oraz ekonomiczne. Między przeszłością a wyzwaniami 3. dekady XXI wieku pod redakcją Pawła A. Leszczyńskiego i Beaty A. Orłowskiej.

Znajdziecie tu artykuły przygotowane przez Edwarda Puśleckiego, Marcina Pomarańskiego, Pawła A. Leszczyńskiego, Krzysztofa Wasilewskiego, Tymona Ostroucha, Aleksandra Błaszczaka, Bogny Wach, Małgorzaty Budnik-Minierskiej i Agaty Szydłowskiej.