12 października 2017 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i kształtowanie Środowiska”. Spotkanie miało na celu przedstawienie lepszej ochrony środowiska przyrodniczego, a w szczególności zrównoważonej gospodarki.