Kilka miesięcy temu, poproszony zostałem do udziału swoim głosem w debacie o Janie Pawle II. Przyczynkiem do dyskusyjnego spotkania była wizyta Ojca Świętego w Gorzowie Wielkopolskim, 2 czerwca 1997 roku, przy parafii Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich. Zarówno osoba Papieża, jak i przewodni temat gorzowskiej pielgrzymki, pamięć o pierwszych męczennikach międzyrzeckich, niech staną się dla mnie najważniejszymi wątkami w rozmowie. Udział mój osobisty w zgromadzeniach przynajmniej pięciu pielgrzymek
do Ojczyzny Jana Pawła II, osobisty kontakt, ojcowsko-synowski z czerwca 1986 roku, zobowiązuje mnie do poświadczenia o Czasie Jana Pawła II!

Zapraszamy do przeczytania całej relacji: