Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na konferencję “Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa”, która odbędzie się 24 marca 2018 r w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Program konferencji:
24 marzec 2018 r.

godz. 9.30                  Rejestracja uczestników
godz. 10.00               Uroczyste otwarcie Konferencji

 • prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski,
 • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

godz. 10.40               Wykład inauguracyjny prof. nadz. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP
Nowe pola nie- bezpieczeństwa państwa

godz. 11.10                Panel I. Niemcy – Unia Europejska – Polska. Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa w zmieniającej się Europie
Moderator: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnicy

 • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Nowe „państwo środka”. Niemieckie dyskusje o nowej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku,
 • dr hab. prof. nadzw. UEP, Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, członek Narodowej Rady Rozwoju
  Waluta narodowa jako podstawa bezpieczeństwa gospodarczego Polski,
 • dr Justyna Schulz, Dyrektor Instytutu Zachodniego
  Percepcje bezpieczeństwa a zmieniające się środowisko międzynarodowe Polski,
  Dyskusja

 

godz. 12.35             Moderator: dr Juliusz Sikorski, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnicy:

 • dr hab. Jerzy Zalewski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  Strategiczne problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
 • dr Natalia Moch, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
 • dr Jerzy Stańczyk, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  Uwarunkowania europejskiej polityki bezpieczeństwa,
 • dr Justyna Stochaj, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  Ochrona ludności cywilnej w działaniach Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa,
 • dr Lech Chojnowski, Akademia Pomorska w Słupsku,
  Wartości narodowe jako podstawa polityki bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej,
  Dyskusja

 

godz. 15.10              Panel III. Praktyczny wymiar bezpieczeństwa europejskiego
Moderator: dr Tomasz Marcinkowski, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnicy:

 • Arkadiusz Siwko, były Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej
  Przemysł obronny w doktrynie i praktyce wiodących państw Unii Europejskiej i USA,
 • płk dr hab. prof. nadzw Akademii Sztuki Wojennej Juliusz Tym – Dyrektor Instytutu Strategii
  Wojskowej
  Asymetryczne i hybrydowe zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa RP,
 • płk Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady OT
  Wybrane aspekty budowy zdolności Brygady OT na przykładzie województwa wielkopolskiego,
 • dr Andrzej Skwarski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Obserwacja transgraniczna w pozyskiwaniu dowodów przestępstwa,
 • dr Robert Maciejczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  SIS II jako informatyczne wsparcie w poszukiwaniu osób i rzeczy pochodzących z przestępstwa,
 • dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Rola i zadania Grup Bojowych Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa europejskiego
  Dyskusja

 

Panele tematyczne w godz. 17.35 – 18.30 – AULA część A

 

godz. 17.35            Panel IV. Bezpieczeństwo w elektronicznym postępowaniu administracyjnym
Moderator: dr Robert Słabuszewski, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnicy:

 • dr Katarzyna Samulska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Bezpieczny podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym,
 • dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP,
 • mgr Dominika Skoczylas, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
  Informatyzacja zadań administracji w zakresie zamówień publicznych,
  Dyskusja

 

Panele tematyczne w godz. 17.35 – 18.30 – AULA część B

 

godz. 17.35                       Panel V. Cyberprzemoc w szkole – problemy i środki zaradcze
Moderator: dr hab. Przemysław Rotengruber, Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnicy:

 • dr hab. Beata Orłowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Uczniowie jako cybernetowi tubylcy w cybernetowej przestrzeni
 • dr Sylwia Gwoździewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Cyberprzemoc dzieci i młodzieży w międzynarodowych badaniach empirycznych Polski, Słowacji i Republiki
  Czeskiej
 • Melina Fuentealba-Prötel
  Mobbing w internecie – prezentacja projektu realizowanego przez niemieckich partnerów BTU
  Cottbus/Niemcy
  Dyskusja

 

Panele tematyczne w godz. 17.35 – 18.30

 

godz. 17.35                      Panel VI. Państwo, Kościół, społeczeństwo wobec problemów migracji
Moderator: dr Anna Chabasińska, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnicy:

 • mgr Joanna Lubimow, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im.
  Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Stanowisko rządu RP wobec procesów migracyjnych,
 • dr Juliusz Sikorski, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba
  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec problemów migracji,
 • dr Tomasz Marcinkowski, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im.
  Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości pogranicza polsko-niemieckiego w opinii przedstawicieli
  władz lokalnych
  Dyskusja