W dniu 23 stycznia 2024 r. r studenci I roku studiów stacjonarnych kierunku Kryminologia Akademii im. Jakuba z Paradyża wysłuchali wykładu pod tytułem ,,Polskie” obozy koncentracyjne prawda czy fałsz ?. Wykład został wygłoszony przez p. Jarosława Palickiego z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wprowadzenia w tematykę wykładu dokonał konsultant RODM Gorzów Wielkopolski

dr hab. Piotr Krzyżanowski.

Wykład został zorganizowany w ramach współpracy RODM Gorzów Wielkopolski z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa działającą przy Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.