23 września 2021 r. w gmachu KPRM w Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat? Wydarzenie jest elementem serii debat i dyskusji prowadzonych w ramach Konferencji o przyszłości Europy, stanowiąc równocześnie okazję do przedstawienia polskiego stanowiska wobec koncepcji otwartej autonomii strategicznej.

W trakcie spotkania przewidziane jest wystąpienie wprowadzające Ministra do spraw Unii Europejskiej Pana Konrada Szymańskiego poświęcone wyzwaniom międzynarodowym, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. Konferencji nadano formułę dyskusji panelowych w ramach trzech bloków tematycznych:

  • W kierunku większej niezależności UE w sektorach strategicznych?
  • Euro jako narzędzie wzmacniania międzynarodowej pozycji UE
  • Czy UE może skorzystać na rywalizacji USA-Chiny?

Moderatorami i panelistami są przedstawiciele świata nauki i eksperci zajmujący się na co dzień prezentowaną tematyką. Konferencja jest adresowana do środowisk akademickich, kół studenckich, think tanków, instytutów naukowych, ośrodków analitycznych oraz innych zainteresowanych osób.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spotkanie będzie zorganizowane w formacie hybrydowym. O możliwości uczestnictwa w formule stacjonarnej decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na obowiązujące w KPRM procedury bezpieczeństwa zgłoszenia dot. osobistego udziału zbieramy do 10 września 2021 r. Zgłoszenia udziału osobistego oraz wszelkie pytania dot. przebiegu konferencji powinny być kierowane na adresy: Malgorzata.Mrozinska-Kruk@kprm.gov.pl oraz Malgorzata.Krusiewicz@kprm.gov.pl.