16 marca br. uczestniczyliśmy w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi dla Bezpieczeństwa”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wlkp.

Naszą jednostkę penitencjarną reprezentował z-ca Dyrektora ppłk Grzegorz Chudzik. Jednym z prelegentów był funkcjonariusz naszej jednostki penitencjarnej st. szer. Bartłomiej Cieślak.