Debata „Od zakazu dyskryminacji płacowej do jawności wynagrodzeń: o (nie)równości płci w perspektywie interdyscyplinarnej”

Debata pt.: Od zakazu dyskryminacji płacowej do jawności wynagrodzeń o (nie)równości płci w perspektywie nterdyscyplinarnej.
Wprowadzenia w problematykę dokonały: dr Anna Masłoń-Oracz (nt. Kobiety na rynku pracy), dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP (nt. Propozycja dyrektywy w sprawie jawność wynagrodzeń: remedium UE na nierówność płci?), oraz dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEK (np. Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności).