14 listopada 2018 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zatytułowanej „Polonia Mater Nostra Est”, poświęconej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał Sławomir Szenwald, dyrektor Biblioteki im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród wielu wystąpień można było wysłuchać wykładu prof. nadzw. dr hab. Paweła A. Leszczyńskiego, Prorektora ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, którego temat referatu brzmiał „Jubileusz 100-lecia polskiej niepodległości na tle nowej mapy politycznej Europy Środkowej po I wojnie światowej” oraz prof. nadzw. dr hab. Beaty A. Orłowskiej, koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, która z kolei przedstawiła zebranym referat: „Między kształceniem a wychowaniem. Sto lat polskiej myśli edukacyjnej”.

W dalszej części spotkania prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska wraz z dr Przemysławem Słowińskim, Prorektorem ds. Studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dokonali podsumowania wyników konkursu zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim „Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu”.

 

Decyzją jury wyniki konkursu kształtowały się następująco:

– pierwsze miejsce – Kajetan Bielicki z II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim

– drugie miejsce – Wiktoria Kwiecińska z II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim

– trzecie miejsce – Monika Zapart z Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Komisja przyznała wyróżniania następującym pracom:

–   Laura Lubowiecka z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Lubsku

– Dorota Szymankiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim

Laureaci  konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody. Wszystkim uczniom wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Protokół z posiedzenia komisji w dniu 8 listopada 2018r_