„Granice i konsekwencje wojny dla kształtu Polski.”