Ideę obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wymyślił John McConnell (ur. 1915). Przedstawił ją na konferencji UNESCO w 1969 roku. dotyczyła ona środowiska naturalnego.Po raz pierwszy Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto.

Idea ta została następnie poparta przez Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta, który 26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W momencie kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju. Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca.

Niezależnie od tego w 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 22 kwietnia, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi odbyły się w 2010 roku

https://pl.pinterest.com/pin/313070611587714584/