W dniach 6-7 grudnia 2017 r. przedstawiciele RODM Gorzów Wielkopolski uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów i konsultantów RODM, które odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podczas spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

  • zagadnienia dotyczące członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
    (lata 2018-2019),
  • Organizacja 59 Olimpiady „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym”,
  • zagadnienia dotyczące Polonii i Polaków za granicą,
  • wizerunek polskiej historii w mediach wybranych państw oraz sposoby przeciwdziałania wadliwym kodom pamięci,
  • priorytety dyplomacji publicznej na 2018 r.,
  • zagadnienia dotyczące sprawozdawczości,
  • zagadnienia dotyczące protokołu dyplomatycznego.

Miłym akcentem spotkania była wizyta św. Mikołaja.