Serdecznie zapraszamy  na  seminarium z okazji  25 rocznicy związania się przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka i jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odbędzie się  26 września w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim o godzinie 16.45.

Seminarium będzie okazją do dokonania podsumowania wpływu Konwencji i orzecznictwa Trybunału na polski system prawny, a także na działalność MSZ i innych podmiotów na rzecz stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.