Dnia 20 października 2017 r. odbyło się w Akademii im. Jakuba z Paradyża spotkanie pt. „W
przededniu 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości”. Prowadzący prof. dr hab. Janusz
Faryś przypomniał wydarzenia sprzed stu lat, które miały charakter wyjątkowy. Wspólnym
wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym, Polacy nie
tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli
podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę,
prawodawstwo i oświatę, a przez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę
czy muzykę znaleźli miejsce w głównym nurcie kultury światowej.