23 października w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy A. Puszkina 31 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zatytułowane „Mniejszości w Polsce, Polacy jako mniejszości w krajach Unii Europejskiej” które poprowadziła  prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dowiedzieć się jakie mniejszości zamieszkują obszar województwa lubuskiego oraz całej Polski, a także jak zróżnicowanie kulturowe i etniczne poszczególnych narodowości, w tym Polaków, ma wpływ na codziennie życie w krajach należących do Unii Europejskiej.