11 października 2017 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 odbyło się seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w województwie lubuskim.
Otwarcia uroczystości dokonała Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska wraz z koordynatorem ośrodka prof. nadzw. dr hab. Beatą Orłowską. Podczas spotkania można było wysłuchać wystąpienia prof. dr hab. Grzegorza Kucharczyka z referatem zatytułowanym „Niemcy przed i po wyborach” oraz dr Cezarego Kościelniaka, który starał się odpowiedzieć zebranym na pytanie „Jak rozmawiać w Polsce o polityce wschodniej?”. Natomiast prof. dr hab. Przemysław Rotengruber poruszył temat „Globalne wyzwania, lokalne dylematy. Lokalne wyzwania,globalne dylematy”.
W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli filmnawiązujący do kwestii migracji i poruszający temat problemu uchodźctwa pt.”Kuzyni”, reż. Bartka Tryzny oraz Moniki Stpiczyńskiej. Projekcja filmu została zainicjowana przez Iwonę  Bartnicką z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim oraz  DKF Megaron.
Końcowym punktem spotkania była debata na temat współczesnych problemów Europy, której moderatorami byli Fili Rdesiński – Prezes „Radia Poznań”, Bogusław Kiernicki – Prezes Stowarzyszenia Św. Benedykta oraz prof. dr hab. Przemysław Rotengruber – koordynator RODM w Gorzowie Wielkopolskim. Dyskusja oscylowała wokół wątku migracji młodzieży z województwa lubuskiego do innych większych miast Polski. Starano się odpowiedzieć na pytania: jakie czynniki wpływają na migrację młodych ludzi z województwa lubuskiego i co należałoby zrobić, aby zatrzymać bądź ograniczyć ten proces. W debacie bardzo czynnie uczestniczyli zebrani goście, wśród których nie zabrakło wykładowców, studentów, nauczycieli oraz uczniów szkól licealnych.
Opracowała: Agnieszka Krzemińska

RODM w Gorzowie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie rozpoczął działalność


http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,22496592,debata-miedzynarodowa-na-zlecenie-msz-od-teraz-w-akademii.html